Exploring Your Role PDF Download

Are you looking for read ebook online? Search for your book and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Download Exploring Your Role PDF full book. Access full book title Exploring Your Role by Mary Renck Jalongo. Download full books in PDF and EPUB format.

Exploring Your Role

Exploring Your Role PDF Author: Mary Renck Jalongo
Publisher: Prentice Hall
ISBN:
Category : Education
Languages : en
Pages : 519
Book Description
This book frames content in a way that defines the " what, why, and how" of becoming an early childhood educator. It prepares readers for the variety of roles (advocate, facilitator, planner, mediator, etc.) they must assume in working with children, parents, colleagues, principals, administrators, and the community at large. Its innovative coverage focuses on helping readers fulfill these roles in a caring, competent, knowledgeable manner, through case studies, verbatim comments, and numerous opportunities for reflection. Organized around the twelve essential roles and responsibilities of effective early childhood educators as delineated by the NAEYC "Guidelines for Preparation of Early Childhood Professionals (2000)," coverage includes demographic changes in families, advances in psychology, political influences, cultural diversity, and issues of inclusion. For future teachers of children from birth to age 8.

Exploring Your Role

Exploring Your Role PDF Author: Mary Renck Jalongo
Publisher: Prentice Hall
ISBN:
Category : Education
Languages : en
Pages : 519
Book Description
This book frames content in a way that defines the " what, why, and how" of becoming an early childhood educator. It prepares readers for the variety of roles (advocate, facilitator, planner, mediator, etc.) they must assume in working with children, parents, colleagues, principals, administrators, and the community at large. Its innovative coverage focuses on helping readers fulfill these roles in a caring, competent, knowledgeable manner, through case studies, verbatim comments, and numerous opportunities for reflection. Organized around the twelve essential roles and responsibilities of effective early childhood educators as delineated by the NAEYC "Guidelines for Preparation of Early Childhood Professionals (2000)," coverage includes demographic changes in families, advances in psychology, political influences, cultural diversity, and issues of inclusion. For future teachers of children from birth to age 8.

Exploring the Role of Visualization in Climate Change Communication – an Audience Perspective

Exploring the Role of Visualization in Climate Change Communication – an Audience Perspective PDF Author: Anne Gammelgaard Ballantyne
Publisher: Linköping University Electronic Press
ISBN: 9176852792
Category :
Languages : en
Pages : 115
Book Description
Climate change communication is a topical and relevant issue, and it is widely acknowledged that public communication about causes, impacts and action alternatives is integral to addressing the challenges of the changing climate. Climate visualization concerns the communication of climate information and data through the use of different information technologies and different modes of visual representation. In the context of climate change communication, climate visualization is highlighted as a potential way of increasing public engagement with climate change. In particular, developments within information technology have provided significant advancements that are claimed to be transformative in engaging lay audiences with issues relating to the mitigation of and adaptation to climate change. Nevertheless, there is a lack of research exploring climate visualization from an audience perspective. This thesis addresses this gap. The overarching aim is thus to explore the role of climate visualization in climate change communication from an audience perspective, focusing specifically on how lay audiences make meaning of climate change as represented in two examples of climate visualization. In addition, the thesis discusses the potential contributions and/or limitations of climate visualization from a communication perspective. Based on a social semiotic theoretical framework, this thesis employs focus group interviews to study participants’ meaning-making related to two cases of climate visualization: a dome theatre movie developed for Swedish high school students with the aim of encouraging reflection on climate change causes, impacts and mitigation alternatives, and a web-based tool for climate change adaptation developed to assist Nordic homeowners in adapting to the local impacts of climate change. The results of this thesis show that climate visualization can help audiences concretize otherwise abstract aspects of climate change, and that the localized focus can make climate change appear more personally relevant and interesting for targeted audiences. Nevertheless, despite these communicative qualities, the analyses also show that participants’ interpretations are shaped by their preconceptions of climate change as a global and distant issue to be solved by other actors, such as national governments, or through international policy negotiations. Although climate visualization can enhance a sense of proximity with climate change, the localization of climate risk can also lead to participants downplaying the significance of climate impacts. In addition, despite the intentions of inducing a sense of agency in both cases of climate visualization, participants critically negotiated messages concerning their roles as individuals in mitigating or adapting to climate change, and assigned this responsibility onto other actors. These findings show that although climate visualization presents certain communicative qualities, it is not a panacea for engaging lay audiences with climate change. This also underlines the importance of considering cultural and social aspects of the communicative event when studying and developing climate visualization tools as a means of communication. Kommunikation kring klimatförändringar är ett aktuellt och relevant ämne, och många bedömare anser att kommunikation kring orsaker, effekter och åtgärdsalternativ är en viktig del i arbetet med att möta klimatutmaningarna. Klimatvisualisering är en process för att åskådliggöra klimatinformation och klimatdata med hjälp av olika tekniker och metoder för visuell framställning. I forskningslitteraturen om klimatkommunikation lyfts visualisering fram som ett möjligt sätt att öka allmänhetens engagemang i klimatfrågan. I synnerhet har utvecklingen inom informationsteknik lett till betydande framsteg som kan ses som omvälvande när det gäller att engagera lekmän i frågor som rör utsläppsminskningar och klimatanpassning. Det råder dock brist på forskning om klimatvisualisering ur ett mottagarperspektiv. Denna avhandling adresserar denna kunskapslucka. Det övergripande syftet är således att utforska visualiseringens roller i klimatkommunikation ur ett mottagarperspektiv, med särskilt fokus på hur lekmän tolkar innebörden av klimatförändringar så som de representeras i två exempel på klimatvisualisering. Avhandlingen behandlar även klimatvisualiseringens möjliga bidrag och/eller begränsningar ur ett kommunikationsperspektiv. Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk som inspirerats av socialsemiotiska teorier genomfördes fokusgruppsstudier för att studera deltagarnas meningsskapande i relation till två exempel på klimatvisualisering: en film som visas i en domteater, framtagen för svenska gymnasieelever med målsättningen att uppmuntra till reflektion kring klimatförändringarnas orsaker, effekter och alternativ för utsläppsminskning, samt ett webbaserat verktyg för klimatanpassning, som utvecklats för att stödja husägare i Norden att anpassa sig till klimatförändringarnas lokala effekter. Resultaten av denna avhandling visar att klimatvisualisering kan stödja mottagarna att konkretisera annars abstrakta aspekter av klimatförändringar och att ett lokalt fokus kan få klimatförändringarna att framstå som mer personligt relevanta och intressanta för målgruppen. Dock visar analyserna även, trots dessa kommunikativa kvaliteter, att deltagarnas tolkningar formas av deras förförståelse om klimatförändringar som ett globalt och avlägset problem som ska lösas av andra aktörer, såsom nationella regeringar, eller genom internationella politiska förhandlingar. Även om klimatvisualisering kan förstärka känslan av närhet till klimatförändringar, kan lokaliseringen av klimatriskerna även leda till att deltagare tonar ned de lokala klimatriskernas betydelse. Dessutom, trots att båda fallen av klimatvisualisering avsåg att skapa en känsla av att kunna påverka, blev ansvaret för klimatåtgärder föremål för kritisk förhandling från deltagarnas sida – de förlade ansvaret för att hantera klimatutmaningarna till andra aktörer. Dessa resultat visar att klimatvisualisering visserligen har vissa kommunikativa kvaliteter, men inte är någon patentlösning för klimatkommunikation. Detta understryker även vikten av att ta hänsyn till kulturella och sociala aspekter av den kommunikativa händelsen när man studerar och utvecklar verktyg för klimatvisualisering.

Exploring the Role of ICTs in Healthy Aging

Exploring the Role of ICTs in Healthy Aging PDF Author: Mendes, David
Publisher: IGI Global
ISBN: 1799819388
Category : Medical
Languages : en
Pages : 292
Book Description
Technological innovation continues to be present in all areas of our lives, offering seemingly endless possibilities. As technology is increasingly implemented in healthcare applications, it is necessary to understand whether users respond to a predefined organizational strategy of model of care or whether they will become wholly dependent on the healthcare technology. This understanding is especially crucial when dealing with the possibility of generating inequities, especially with individuals that are elderly. Exploring the Role of ICTs in Healthy Aging is a collection of innovative research that proposes the detailed study of a strategic framework for the development of technological innovation in healthcare and for its adoption by health organizations. While highlighting topics including emotional health, quality of life, and telemedicine, this book is ideally designed for physicians, nurses, hospital staff, medical professionals, home care providers, hospital administrators, academicians, students, and researchers. Moreover, the book will provide insights and support executives concerned with the management of expertise, knowledge, information, and organizational development in different types of healthcare units at various levels.

Exploring the Role of Strategic Intervention in Form-focused Instruction

Exploring the Role of Strategic Intervention in Form-focused Instruction PDF Author: Olga Trendak
Publisher: Springer
ISBN: 3319124331
Category : Language Arts & Disciplines
Languages : en
Pages : 204
Book Description
The monograph is devoted to the notion of strategic intervention and its application in the foreign language classroom, in particular with reference to teaching grammar structures. The first four chapters, which are theoretical in nature, address such concepts as form-focused instruction, language learning strategies and strategies-based instruction. The last chapter provides insight into the results of a study investigating the grammar learning strategies employed by advanced learners of English. Additionally, the chapter presents the views of foreign language teachers on the idea of introducing strategy training in the foreign language classroom. The book closes with the discussion concerning the implementation of strategy training and its value in teaching target language grammar.

Exploring the Role of Accreditation in Enhancing Quality and Innovation in Health Professions Education

Exploring the Role of Accreditation in Enhancing Quality and Innovation in Health Professions Education PDF Author: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
Publisher: National Academies Press
ISBN: 0309449251
Category : Medical
Languages : en
Pages : 151
Book Description
The purpose of accreditation is to build a competent health workforce by ensuring the quality of training taking place within those institutions that have met certain criteria. It is the combination of institution or program accreditation with individual licensureâ€"for confirming practitioner competenceâ€"that governments and professions use to reassure the public of the capability of its health workforce. Accreditation offers educational quality assurance to students, governments, ministries, and society. Given the rapid changes in society, health, and health care, the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine hosted a workshop in April 2016, aimed to explore global shifts in society, health, health care, and education, and their potential effects on general principles of program accreditation across the continuum of health professional education. Participants explored the effect of societal shifts on new and evolving health professional learning opportunities to best ensure quality education is offered by institutions regardless of the program or delivery platform. This publication summarizes the presentations and discussions from the workshop.

Exploring the Role of the School Principal in Predominantly White Middle Schools

Exploring the Role of the School Principal in Predominantly White Middle Schools PDF Author: Jacquelynne Anne Boivin
Publisher: Routledge
ISBN: 1000246191
Category : Education
Languages : en
Pages : 148
Book Description
By detailing an explanatory sequential mixed methods study grounded in Critical Race Theory (CRT), this book explores the role of effective educational leadership in developing multicultural acceptance in predominantly white schools. Drawing on the rich experiences and accounts of school principals in rural middle schools in the US, the volume asks how principals’ personal attitudes, professional experiences, and the degree to which they view themselves as a mentor and influencer within the school impacts their approach to improving multicultural understanding amongst students, staff, and faculty. The text is organized into five clear chapters, providing critical reflections, a review of the relevant literature, and in-depth discussion of first-hand data. Six key findings relating to whole-school acceptance, the role of individual principal’s attitudes, and support for teaching staff open new avenues for research and inform recommendations for the professional development of school principals. In presenting key theory and practical implications of research, this book will be crucial reading for researchers, scholars, and practitioners in the fields of educational leadership, multicultural education, sociology of education, and teacher education.

Exploring the Role of Social Media in Health Promotion

Exploring the Role of Social Media in Health Promotion PDF Author: Michael Stellefson
Publisher: MDPI
ISBN: 303936328X
Category : Medical
Languages : en
Pages : 178
Book Description
The use of social media in public health education/promotion has been increasing due, in part, to its ability to remove physical access and geographical barriers for users. Specifically, social media provides an outlet to increase and promote translational health communication strategies and the effective dissemination of health information and data in ways that allow users to not only utilize, but also to create and share pertinent health information. Although social media applications in public health and health promotion have yielded success in terms of generating support structures and networks for effective health behavior change, there are challenges and complications associated with use of social media that also need to be addressed (e.g., managing misinformation, ensuring compliance with privacy protection regulations). This Special Issue aims to explore social media as a translational health promotion tool by bridging principles of health education and health communication. Broadly, this Special Issue is seeking original submissions that examine: (1) the method with which social media users access, negotiate, and create health information that is both actionable and impactful for diverse audiences; (2) strategies for overcoming challenges to using social media in health promotion; and (3) best practices for designing, implementing, and/or evaluating social media campaigns and forums in public health. Special interest will be given to innovative submissions that expand and build upon traditional health education approaches with health communication theories and models. Other manuscript types of interest include relevant position papers, brief reports, and commentaries.

Exploring the Role of Social Media in Transnational Advocacy

Exploring the Role of Social Media in Transnational Advocacy PDF Author: Endong, Floribert Patrick C.
Publisher: IGI Global
ISBN: 1522528555
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 307
Book Description
Emerging digital technologies are playing an increasingly significant role in advancing citizen-based support all over the world. They have become tools used for protest movements, and in the establishment organizations use in campaigning. Exploring the Role of Social Media in Transnational Advocacy is an essential reference source for the latest scholarly research on the various dimensions of new technology platforms, highlighting the use in citizen-enabled, social advocacy campaigns. Featuring extensive coverage on a broad range of topics such as virtual communities, e-health, and e-government, this book is ideally designed for academicians, researchers, students, and policy makers seeking current research on different aspects of social media in campaigns.

Exploring the Role of Morphology in the Evolution of Spanish

Exploring the Role of Morphology in the Evolution of Spanish PDF Author: Joel Rini
Publisher: John Benjamins Publishing
ISBN: 9027299668
Category : Language Arts & Disciplines
Languages : en
Pages : 187
Book Description
After a brief survey of the perception of morphological change in the standard works of the Hispanic tradition in the 20th century, the author first attempts to refine concepts such as analogy, leveling, blending, contamination, etc. as they have been applied to Spanish. He then revisits difficult problems of Spanish historical grammar and explores the extent to which various types of morphological processes may have operated in a given change. Selected problems are examined in light of abundant textual evidence. Some include: the resistance to change of Sp. dormir ‘to sleep’, morir ‘to die’, the vocalic sequence /ee/, the reduction of the OSp. verbal suffixes -ades, -edes, -ides, -odes, and the uncertain origin of Sp. eres ‘you are’. Important notions such as the directionality of leveling, phonological vs. morphological change in the nominal and verbal paradigms, the morphological spread of sound change, and the role of morphological factors in apparent syntactic change are discussed.

Exploring the Role of Foreign Investors in Russia's Local Currency Government Bond (OFZ) Market

Exploring the Role of Foreign Investors in Russia's Local Currency Government Bond (OFZ) Market PDF Author: Yinqiu Lu
Publisher: International Monetary Fund
ISBN: 1475577583
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 37
Book Description
Local currency government bonds (OFZ bonds) are an important fixed-income instrument in Russia’s financial markets. In this paper, based on granular data, we explore the development of the OFZ bond market with a focus on foreign investors. As this fixed-income market has experienced a liberalization of the domestic trading and settlement infrastructure, and weathered several episodes of market stresses since the 2008–09 global financial crisis, the role of foreign investors can be observed along with these events. What we have found is that foreign investors had influenced the market before they became an important player and since then they have contributed to the development of the market while not necessarily destabilizing it in episodes of shocks.